बसन्त साथीसग मनका कुरा क्लबले सन्चालन गयो पुस्तकालय

33 Saathi Sanga Manka Kura, @ssmk4u, Sathiसाचिकै युवा उत्पादनशील र सृजनशील शक्ती हुन युवाले चाहे जस्तो सुकै काम पनि गर्न सक्दछन । यस्तै उदाहरण दिन सफल भएका छन बाकेको टिटिहिरिया गाबिसमा रहेको बसन्त साथी सग मनका कुरा क्लबका साथीहरु ।गा्रमीण युवाको लागी हामा्रे प्रयास सुचनामा गा्रमीण युवाको पहुच भन्ने मुल उदेश्यका साथ सन्चालन गरिएको यस पुस्तकालयको नाम ग्रामीण युवा पुस्तकालय रहेको छ ।

गा्रमीण क्षेत्रका युवाहरुलाई सुचना दिने र साथीभाइहरु बीचको छलफललाई निन्तरता दिने अभिप्रयले सन्चालन गरिको यस पुस्तकालयमा दैनिक २२ जना युवाहरु आहुने गरेको क्लबका अध्यक्ष भुपेन्द्र बस्नेतले बताउनु भयो । हाल यस पुस्तकालयमा ६०० पुस्तक रहेको बताइएको छ।

Author's Blog

~ हुमहरी भट्टराई, बाके

Disclaimer

Views and Comments on this website are the sole responsibility of their writers and the writer will take full responsibility that results from something written in or as a direct result of something written in a comment.

1 Comment so far

Anonymous's picture

我只是喜欢这个话题,因为爱情只是我们不能否认和尊重的一种感觉。 各国人民可以对 essaywritersworld 进行审查,以获得最好的报价和提示如何与你的亲人一起管理你的生活。 这些线很容易理解,因此每个人都可以很容易地理解它们的含义。

Post new comment