March 2012

बसन्त साथीसग मनका कुरा क्लबले सन्चालन गयो पुस्तकालय

33 Saathi Sanga Manka Kura, @ssmk4u, Sathiसाचिकै युवा उत्पादनशील र सृजनशील शक्ती हुन युवाले चाहे जस्तो सुकै काम पनि गर्न सक्दछन । यस्तै उदाहरण दिन सफल भएका छन बाकेको टिटिहिरिया गाबिसमा रहेको बसन्त साथी सग मनका कुरा क्लबका साथीहरु ।गा्रमीण युवाको लागी हामा्रे प्रयास सुचनामा गा्रमीण युवाको पहुच भन्ने मुल उदेश्यका साथ सन्चालन गरिएको यस पुस्तकालयको नाम ग्रामीण युवा पुस्तकालय रहेको छ ।

साथीसग मनका कुरा क्लबले सुरक्षित मातृत्व कोष स्थापना ग–यो

दाडको हेकुली गाबिसमा रहेको युगचेतना साथीसग मनका कुरा क्लबले सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धि जनचेतना जगाउदै आएको छ । आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिउ सुरक्षित भबिष्य निमार्ण गरौ भन्ने मुल उदेश्य लिएर यो अभियान सन्चालन गरिएको हो ।