Teen health and Hygiene

माइलीको कथा

साथी धेरैपहिला सुनेको माइलीको कथा फेरी सुनौँहै। माइलीको जस्तो समस्या त हाम्रैघरमा पनि परेको हुन सक्छ र त्यो समस्या माइलीले कसरी समाधान गर्छिन् त्यो कुरा जानेर हाम्रो घरको समस्या समाधान गर्न सहयोग पनि त पुग्न सक्छ नी । त्यसैले सुनौ है त फेरी एकपटक

Tackling one stammer at a time- How deal with stammering.

A friend from Jhapa, who was the first in his class, writes to us stating that he is a stammerer. He explains that now his stammering is affecting his studies and he has started failing subjects. He seeks help on how to reduce his stammer and how to regain focus on his studies.

Syndicate content