रेडियो कार्यक्रम

रेडियो कार्यक्रमले आत्मबल बढायो ।

32 पहिले पहिले नाटक सुन्नको लागि साथीसँग मनका कुरा कार्यक्रम सुन्ने गदथे पछि बस्तारै सुन्दै जादा त्यहाँ बज्ने हरेक कुराहरु उपयुक्त लाग्न थाल्यो त्यसपछि त उक्त रेडियो कार्यक्रम अहिले सम्म निरन्तर सुनि रहेको छु । कहिले काहि कार्यक्रम सुन्न छुट्दा अरु एफ. एम.बाट सुन्छु नत्र अरु साथीहरुलाई कार्यक्रमको बारेमा सोध्ने गर्दछु ।

Syndicate content