Sathi

साथीसग मनका कुरा क्लबले सुरक्षित मातृत्व कोष स्थापना ग–यो

दाडको हेकुली गाबिसमा रहेको युगचेतना साथीसग मनका कुरा क्लबले सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धि जनचेतना जगाउदै आएको छ । आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिउ सुरक्षित भबिष्य निमार्ण गरौ भन्ने मुल उदेश्य लिएर यो अभियान सन्चालन गरिएको हो ।

Syndicate content